Mijn onderscheidend vermogen!

Waar ben ik goed in? Over welke kwaliteiten en competenties beschik ik? En hoe maak ik dat duidelijk aan anderen? Wat maakt mij uniek en waar kom ik het beste tot mijn recht?

In deze workshop helpen we je om je onderscheidend vermogen te ontdekken en geven we je tips om dit aan anderen over te brengen.

Jan-Phil: “Ik zie mezelf niet voor een baas werken”

Jan-Phil Illig (22) is student in Maastricht. Daarnaast is hij ook zelfstandig ondernemer. Hij bedacht een app waarmee de wachttijd bij het afhalen van maaltijden flink ingekort kan worden. 

Goed advies

Heb jij nu ook een idee voor een startup maar weet je niet waar je moet beginnen? Limburg heeft je nodig vroeg in een interview met Phil welk advies hij zou willen delen met mensen die ook graag een eigen bedrijf willen starten. “Ben niet bang om te beginnen. Alles gaat anders dan je van tevoren denkt. Wen daaraan en volg je doelen!” Hoe hij zijn bedrijf verder heeft opgezet kun je lezen in het interview met Jan-Phil. 

Een eigen bedrijf, iets voor jou?

Met regelmaat organiseer ik workshops over het beginnen van een onderneming. Een praktische workshop vol met tips en tricks over het opstarten van jouw eigen bedrijf. Tijdens deze bijeenkomst krijg je antwoord op al je vragen. Je bent zo beter voorbereid bij de start van jouw bedrijf en weet wat er van je verlangd wordt. Bekijk het overzicht aan activiteiten en schrijf je in voor een van mijn workshops. 

Liever een persoonlijk gesprek of meer informatie? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder. 

Ik ben Leo, jouw persoonlijke loopbaancoach. 

Bron: Limburg heeft je nodig

Update basiscijfers Jeugd

Het digitale dashboard van de Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV is geüpdatet. Deze keer zijn de cijfers over mbo-vacatures, WW-instroom en geregistreerd werkzoekenden UWV vernieuwd. 

De belangrijkste uitkomsten van de nieuwe Basiscijfers Jeugd zijn:

  • Aantal mbo-vacatures is met 7% toegenomen
  • Instroom van jongeren in de WW is afgenomen met 4%

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Jongeren weten te vaak nog niet wat hun rechten en plichten zijn als het gaat om leren en werken. In de nieuwe Leerwerkwijzer wordt uitgelegd welke zaken je tegen kan komen op je werkplek, waar je rekening mee moet houden en wat je kunt doen als er problemen zijn.

Twijfel je nog tussen een BBL of BOL opleiding? Bij mij kun je terecht voor advies of hulp bij het maken van jouw keuze en ik bied ondersteuning tijdens je studie.

Ben je benieuwd naar wat je rechten en plichten zijn als je werkend gaat leren? 

Weet jij welke doorgroeimogelijkheden je hebt?

Vanuit het Basis onderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs kun je doorleren in de basisvorming. De basisvorming bestaat naast het praktijkonderwijs uit het vmbo, havo en vwo. Daarna volgen Secundair beroepsonderwijs (mbo) of Hoger onderwijs (hbo of wo).

Bij mij kun je terecht voor advies of hulp bij het kiezen van de juiste opleiding en ik bied ondersteuning tijdens je studie. Heb je vragen over de toekomst of weet je al wat je wilt? In beide gevallen help ik je graag.

Meer weten? 

Educatieve Agenda Limburg

De Educatieve Agenda Limburg (EAL) is een samenwerkingsverband tussen de vier instellingen hoger onderwijs (Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, Fontys Hogeschool, Open Universiteit), de schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en de Provincie Limburg.

Informeren, dialoog en samenwerking tussen de betrokken partijen in het Limburgse onderwijs staan centraal. Hiermee worden bestaande kennis, ervaringen en expertise bij de verschillende partijen optimaal gebruikt. De twee hoofddoelstellingen van de EAL zijn het behouden en uitbreiden van goed onderwijs en een efficiënte aansluiting van dat onderwijs op de arbeidsmarkt in de provincie Limburg. Onderwijs waarin leerlingen dingen leren die goed zijn afgestemd op hun talenten en interesses en op de behoefte vanuit de maatschappij en arbeidsmarkt en waarin leerkrachten zich verder kunnen professionaliseren.

De onderstaande knop brengt je naar een document waarin de Educatieve Agenda Limburg verder wordt beschreven en waarin je onder andere meer leest over bijbehorende projecten. 

 

Onderwijssysteem in Nederland

Weet jij welke doorgroeimogelijkheden je hebt? In bijgaand schema staan de verschillende leerroutes van het Nederlandse onderwijssysteem. 

Vanuit het Basis onderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs kun je doorleren in de basisvorming. De basisvorming bestaat naast het praktijkonderwijs uit het vmbo, havo en vwo. Daarna volgen Secundair beroepsonderwijs (mbo) of Hoger onderwijs (hbo of wo).

Meer weten? Ga naar de website van Leren en Werken Midden-Limburg.

Hbo en Wo in Limburg

Heb je hulp nodig bij het zoeken van een hbo of wo opleiding in Limburg? Heb je behoefte aan meer informatie over hbo en wo opleidingen in Limburg of sta je op het punt je in te schrijven voor een opleiding maar heb je nog vragen? Ik help je graag!

Hieronder heb ik vast een paar handige links voor je verzameld.

Heb je liever persoonlijk advies? Neem contact met me op via het formulier op mijn contactpagina. Ik maak graag kennis met je!

Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) vormen samen het hoger onderwijs (ho). Hogescholen (hbo) en universiteiten (wo) vallen onder dezelfde wetgeving: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw). Om in te kunnen spelen op internationale ontwikkelingen, is in het studiejaar 2002-2003 de bachelor-masterstructuur ingevoerd.

Aankomend studenten worden toegelaten tot een hbo-opleiding met een havo-diploma, een vwo-diploma of een diploma op mbo-4-niveau. Toelating tot een universiteit kan worden verkregen met een vwo-diploma, een hbo-propedeuse of -bachelor, met bepaalde buitenlandse diploma’s of met een colloquium doctum.

Open data hoger onderwijs gaat over studenten (ingeschrevenen) en universiteiten en hbo instellingen (adressen).

Dienst Uitvoering Onderwijs
Op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vindt je informatie met betrekking tot alle instanties in Limburg die hbo en wo scholing aanbieden. Denk hierbij

HBO: Zuyd Hogeschool
Je kunt bij Zuyd Hogeschool niet alleen terecht voor bijna elke mogelijke bacheloropleiding, maar ook voor een kwalitatief goede opleiding. Persoonlijke aandacht is er erg belangrijk. Dit jaar zijn 32 opleidingen van Zuyd in de Keuzegids HBO beoordeeld. Daarvan staan er vier op de eerste plaats in hun categorie. Zes opleidingen zijn bestempeld als excellent. 

HBO: HAS Hogeschool
HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op twee locaties: Den Bosch en Venlo. De kernwaarden zijn: betrokken, ondernemend en eigenwijs. De HAS richt zich op drie kernactiviteiten: onderwijs, kennistransfer en kennisontwikkeling.

HBO: Fontys Hogeschool
Fontys verzorgt onderwijs en onderzoek en vormt als brede hogeschool de grootste publieke kennisinstelling in Zuid Nederland. Door onderwijs en onderzoek te verbinden aan innovatieprocessen van de regio en daarbuiten wil Fontys een innovatiemotor van de regio zijn. Met haar onderwijs en onderzoek in vrijwel alle sectoren van de samenleving is de impact van Fontys groot. 

WO: Maastricht University
De Universiteit Maastricht (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar 16.300 studenten en 4.300 medewerkers nog steeds groeiende. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs.

WO: Open Universiteit
De Open Universiteit is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs. De Open Universiteit heeft een hoogwaardig onderwijsaanbod voor wie niet kan (of wil) studeren aan een andere Nederlandse of Vlaamse universiteit. Voor het bacheloronderwijs zijn er geen vooropleidingseisen en het onderwijs is ingericht op studeren in deeltijd. Het onderwijsmodel staat voor persoonlijk en activerend online onderwijs, met veel flexibiliteit voor studenten. 

Mbo in Limburg

Heb je hulp nodig bij het zoeken van een mbo opleiding in Limburg? Heb je behoefte aan meer informatie over mbo opleidingen in Limburg of sta je op het punt je in te schrijven voor een opleiding maar heb je nog vragen? Ik help je graag!

Hieronder heb ik vast een paar handige links voor je verzameld.

Heb je liever persoonlijk advies? Neem contact met me op via het formulier op mijn contactpagina. Ik maak graag kennis met je!

Middelbaar beroepsonderwijs

Het mbo bereidt leerlingen voor op de beroepspraktijk of op een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs. Mbo-opleidingen worden aangeboden door regionale opleidingencentra (ROC’s), vakscholen en agrarische opleidingencentra (AOC’s) en zijn in twee varianten te volgen: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol). Een opleiding met de beroepsbegeleidende leerweg bestaat uit meer praktijkonderwijs en de beroepsopleidende leerweg is meer theoretisch van aard.

Dienst Uitvoering Onderwijs
Op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vindt je informatie met betrekking tot alle instanties in Limburg die mbo scholing aanbieden. Denk hierbij aan deelnemers, opleidingen, personeel en instellingen (adressen).

Mbo Raad
Op de website van Mbo Raad vindt je een handige kaart met alle mbo-opleidingen in Nederland. 

CITAVERDE College
CITAVERDE College verzorgt VMBO en MBO opleidingen in BOL / BBL evenals erkende beroepsopleidingen, trainingen, cursussen en innovatieprojecten voor het bedrijfsleven. CITAVERDE College heeft zes uitvoeringslocaties – Roermond, Nederweert, Maastricht, Heerlen, Horst.

Leeuwenborgh
Een goede start van je toekomst als vakman of -vrouw. Dat is wat je wil. Regionaal Opleidingen Centrum Leeuwenborgh helpt je daarbij. Want bij Leeuwenborgh vind je altijd een opleiding die bij je past: van maatschappelijke zorg tot techniek en van CIOS tot toerisme. Op deze website ontdek je ze allemaal.

ARCUS College
ARCUS College is een Regionaal Opleidingen Centrum voor mbo-onderwijs met een aanbod van 200 verschillende opleidingen, volwasseneneducatie en bedrijfsopleidingen.  Bij ARCUS wordt uitgegaan van de ontwikkelmogelijkheden van de student. 

Gilde Opleidingen
Bij Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen wordt je opgeleid voor het echte werk. Van het beveiligen van een grootschalig evenement tot het bakken van honderden broden op een dag en de entertainment op een camping in Zuid-Spanje. De opleidingen staan dicht bij de realiteit, waardoor theorie en praktijk moeiteloos in elkaar overgaan.