fbpx

Uw Privacy is belangrijk 

Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze dienstverlening.  

Welk gegevens verzamelen wij? 
Om gebruik te maken van onze dienstverlening hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens worden opgeslagen in ons datacentrum welke zich bevindt te Schiphol Amsterdam.  

Registratie 
Als u een account wilt aanmaken of heeft ontvangen van ons product dan moet u daarvoor gegevens opgeven waaronder uw naam, emailadres en uw wachtwoord. 

MijnLeo.nl
In onderstaande matrix vindt u per productgroep welk soort gegevens wij opslaan. 

Naam productgroep 

Soort gegevens 

Bijzonder gevoelige gegevens 

Contactgegevens 

o.a. NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadres 

Nee 

Werkervaring 

o.a. Naam organisatie, datum in dienst, soort contract  

Nee 

Opleiding 

o.a. Naam opleiding, opleidingsinstituut, datum opleiding, diploma ja/ nee 

Nee 

Uitslagen zelftesten

Uitslagen van de zelftesten

Nee 

MijnLeo LoopbaanVerkenner 
In onderstaande matrix vindt u per productgroep welk soort gegevens wij opslaan. 

Naam productgroep 

Soort gegevens 

Bijzonder gevoelige gegevens 

Contactgegevens 

o.a. NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummers, emailadres 

Nee 

Werkervaring 

o.a. Naam organisatie, datum in dienst, soort contract  

Nee 

Opleiding 

o.a. Naam opleiding, opleidingsinstituut, datum opleiding, diploma ja/ nee 

Nee 

Uitslagen Assessments 

Uitslagen van de assessments: Persoonlijkheid, werkvoorkeuren, generieke vaardigheden en werkactiviteiten 

Nee 

Hoe gebruiken wij uw gegevens 
Hoe we uw gegevens gebruiken is afhankelijk van welke onderdelen u gebruikt. Bij enkele onderdelen heeft u zelf de mogelijkheid om te kiezen welke gegevens u wilt delen. Wij gebruiken uw gegevens om de onderdelen die u gebruikt te leveren. 

Afhankelijk van de applicatie die u gebruikt, gebruiken wij uw gegevens voor de volgende onderdelen: 

  • Wij gebruiken uw gegevens vanuit het profiel om u te matchen met passende vacatures.  
  • Ook gebruiken wij uw gegevens om u te voorzien van adviezen, bijvoorbeeld in de loopbaanverkenner en de self assessments.  
  • Binnen applicaties van Szeebra worden uw gegevens gebruikt om uw klantprofiel en positie op de participatieladder vast te stellen.  
  • Binnen Szeebra Loonwaarde worden uw gegevens gebruikt om de loonwaardeberekening uit te voeren.  

Overige belangrijke informatie 

Registratie 
Bij registratie dient u de gevraagde gegevens volledig naar waarheid in te vullen. Na registratie krijgt u toegang tot de dienst. 

Accounteisen 
U mag slechts één account gebruiken. Uw account dient uzelf te betreffen en naar waarheid ingevuld te zijn. Fakeprofielen worden verwijderd. Indien u namens een ander een profiel aanmaakt en/of beheert, dient u op verzoek toestemming van deze ander te kunnen overleggen. 
 

Website toegang 
Uw website wordt geactiveerd met een wachtwoord. Matchcare mag ervanuit gaan dat alles wat gebeurt na activatie met uw wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dan ook aansprakelijk hiervoor. Indien u vermoedt dat uw websitetoegang bij derden bekend is, meld dit dan zodat wij maatregelen kunnen nemen. 

Onrechtmatig gebruik 
Mocht Matchcare een redelijk vermoeden hebben dan wel tot het besef komen dat uw websitegebruik in strijd is met de wet, dan heeft Matchcare eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Matchcare hoeft hierover met u geen overleg te voeren. In geen geval is Matchcare aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen. 
 

Aansprakelijkheid van derden 
U verklaart dat alle inhoud van uw bijdragen van uzelf afkomstig is. Mocht dat niet zo zijn, dan verklaart u dat u toestemming hebt van de rechthebbende om deze inhoud te gebruiken. U vrijwaart Matchcare voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat deze inhoud op welke andere manier dan ook tegen de wet is.  
 

Aanpassen of verwijderen van gegevens 
In de meeste gevallen kunt u zelf uw gegevens aanpassen. Indien dit niet mogelijk is kunt u hiervoor een verzoek indienen via servicedesk@matchcare.nl. U kunt hier ook een aanvraag indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Standaard zullen wij uw gegevens deactiveren waardoor ze geanonimiseerd bewaard blijven in de database voor analytische doeleinden. Op uw expliciete verzoek zullen wij uw gegevens geheel verwijderen.  
 

Delen van gegevens  
Wij verstrekken uw gebruiksgegevens alleen geanonimiseerd aan derden voor analytische doeleinden met als doen om ons product te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder verzoeken van politie en justitie). 

Indien u in traject bent bij een loopbaanadviseur, in aanvraag bent voor een uitkering bij de gemeente of het bepalen van de loonwaardeindicatie, worden uw gegevens gedeeld met de professional van de desbetreffende instantie of organisatie, mits u hier toestemming voor geeft.  

Nieuwsbrieven en enquêtes 
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u vrijblijvend te benaderen voor een nieuwsbrief, enquête of een gepersonaliseerde aanbieding. U bent niet verplicht om te reageren op onze enquêtes. U kunt zichzelf weer afmelden voor deze diensten.  

Meenemen van uw gegevens 
Recht op toegang en/of meenemen van uw gegevens: u kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens. U ontvangt deze gegevens in een bestand die machinaal leesbaar is. 

Bewaartermijn 
Uw gegevens blijven zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is met in achtneming van de wettelijke termijnen. In de onderstaande tabel vindt u onze gehanteerde bewaartermijnen 

Na afloop van het contract met onze opdrachtgever worden uw gegevens maximaal 3 maanden bewaard 

Matchcare verwijdert uw gegevens 2 jaar na uw laatste inlogdatum, of eerder als u dat zelf aangeeft 

Voor Szeebra geldt dat uw gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn die uw gemeente hanteert. Standaard hanteert Matchcare voor deze gegevens een bewaartermijn van 7 jaar.  

Beschikbaarheid 
Matchcare doet haar best de dienst continu beschikbaar te laten zijn maar kan dit niet garanderen. Van tijd tot tijd wordt onderhoud aan de dienst verricht en voegt Matchcare nieuwe mogelijkheden toe. Dit kan tot korte onderbrekingen leiden. 

Matchcare is niet aansprakelijk voor schade indien u de dienst niet kon gebruiken op enig moment, of omdat de dienst niet werkte zoals u verwachtte. Bij opzet en grove nalatigheid is Matchcare wettelijk aansprakelijk. 

Wijziging voorwaarden 
Matchcare mag deze voorwaarden aanpassen. U dient dan akkoord te gaan met de nieuwe algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden wordt de toegang tot het product geblokkeerd.  

Beveiliging van persoonsgegevens 
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. 

Gebruik van cookies 
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken. 

Analytische gegevens 
Onze producten kunnen gebruik maken van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Hieronder in punt 4.16 de officiële verklaring van Google. 

Google Analytics – verklaring van Google 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Matchcare BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Vragen?  
Vragen over ons privacy beleid, klachten of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan servicedesk@matchcare.nl

Algemene Voorwaarden
Bij Leo gelden net als bij andere websites voorwaarden voor het gebruik. Door registratie gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze dan ook aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Mijn Leo is onderdeel van Matchcare BV, Kamer van Koophandel 53244028.

Registratie
Bij registratie dient u de gevraagde gegevens volledig naar waarheid in te vullen. Na registratie krijgt u toegang tot de dienst.

Accounteisen
U mag slechts één account gebruiken. Uw account dient uzelf te betreffen en naar waarheid ingevuld te zijn. Fakeprofielen worden verwijderd. Indien u namens een ander een profiel aanmaakt en/of beheert, dient u op verzoek toestemming van deze ander te kunnen overleggen.

Website toegang
Uw website wordt geactiveerd met een pincode. Matchcare mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt na activatie met uw pincode onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dan ook aansprakelijk hiervoor. Indien u vermoedt dat uw websitetoegang bij derden bekend is, meld dit dan zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Beschikbaarheidsinformatie
Uw beschikbaarheid wordt via onze api doorgegeven aan de door u geselecteerde business channels. Hierbij worden uw naam en de ingevulde beschikbaarheidsinformatie getoond. Uw gegevens zijn niet voor zoekmachines, te lezen.

Maatregelen
Mocht Matchcare een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat uw website gebruik in strijd is met de wet, dan heeft Matchcare eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Matchcare hoeft hierover met u geen overleg te voeren. In geen geval is Matchcare aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

Rechten van derden
U verklaart dat alle inhoud van uw bijdragen van uzelf afkomstig is. Mocht dat niet zo zijn, dan verklaart u dat u toestemming hebt van de rechthebbende om deze als bijdrage aan te leveren. U vrijwaart Matchcare voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat een bijdrage op welke andere manier dan ook tegen de wet is. Tevens mag Matchcare uw persoonsgegevens aan derden geven op het moment dat deze een claim daartoe indienen.

Beschikbaarheid
Matchcare doet haar best de dienst continu beschikbaar te laten zijn maar kan dit niet garanderen. Van tijd tot tijd wordt onderhoud aan de dienst verricht en voegt Matchcare nieuwe mogelijkheden toe. Dit kan tot korte onderbrekingen leiden.

Aansprakelijkheid
Matchcare is niet aansprakelijk voor schade indien u de dienst niet kon gebruiken op enig moment, of omdat de dienst niet werkte zoals u verwachtte. Bij opzet en grove nalatigheid is Matchcare wettelijk aansprakelijk.

Beëindiging deelname
U kunt uw website op elk moment verwijderen. Matchcare mag uw deelname beëindigen bij misbruik of schending van deze voorwaarden, of wanneer zij de dienst staakt.

Wijziging voorwaarden
Matchcare mag deze voorwaarden aanpassen. Zij zal wijzigingen vier weken van tevoren aankondigen per mail of via de website. Indien u de wijzigingen niet accepteert, dient u uw account op te heffen. Voortgezet gebruik na deze vier weken wordt gezien als akkoord met de wijzigingen.

Privacyverklaring
Met deze website kunt u uw beschikbaarheid publiceren en met anderen delen. Door gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter die op u betrekking hebben (persoonsgegevens). Deze website, aangeboden door Matchcare BV (Kamer van Koophandel 53244028), verwerkt daarmee uw persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring leest u wat wij doen, voor welke doelen en wat uw rechten zijn.

Zichtbaarheid van beschikbaarheidsinformatie
Wij slaan de door u ingevulde beschikbaarheidsinformatie op om uw beschikbaarheid te tonen bij de door u geselecteerde business channels. U heeft daarbij de mogelijkheid zelf te bepalen welke informatie voor wie zichtbaar wordt. Als standaardinstellingen zijn ingevoerde gegevens beperkt zichtbaar, en niet voor zoekmachines zoals Google. Echter, andere gebruikers kunnen deze gegevens in eigen bestanden opnemen, zonder dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen. Wij raden u dus aan goed na te denken welke gegevens u wilt invoeren en voor wie deze toegankelijk mag zijn. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Gebruiks- en contactgegevens
Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen in de website automatisch gegevens worden opgeslagen (zoals uw telefoontype), soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. Wij houden algemene bezoekgegevens bij van de website voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ten behoeve van deze statistische analyses kunnen wij diensten van derden gebruiken die voor ons de gegevens verzamelen bewerken. Deze derden werken onder onze verantwoordelijkheid.

E-mail
Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien u daar geen bezwaar tegen maakt, sturen wij u per e-mail notificaties, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen indien uw informatie verlopen is. Uw e-mailadres wordt samen met uw beschikbaarheidsinformatie gecommuniceerd met de partijen die u zelf selecteert als business channels en niet zonder aparte toestemming aan derden.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft het wettelijk recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan Het servicedesk@matchcare.nl.

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​

Loopbaanbegeleiding

Wil je graag wat extra begeleiding? Dan ben ik er voor jou met passende informatie of persoonlijke ondersteuning naar jouw behoefte. Dit kan telefonisch of digitaal, maar natuurlijk ook ‘in het echt’. Heb je hierover vragen of wil je een afspraak plannen neem dan contact met mij op via onderstaand formulier.